Thứ 3, 27/10/2020, 13:19 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm điểm, xử lý nhiều vi phạm của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm điểm, xử lý nhiều vi phạm của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
(Tieudung.vn) - Đó là yêu cầu của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh tại Kết luận Thanh tra (KLTT) số 948/GDĐT-TTr ngày 25/3 - “Thanh tra đột xuất Trường THPT Nguyễn Thị Diệu” theo đơn tố cáo của công dân và báo chí phản ánh. Người phải kiểm điểm về nhiều sai phạm là ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Kế toán nhà trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra một số nội dung: Công tác quản lý tài chính của hiệu trưởng nhà trường; Việc chuyển trường của học sinh trong TP Hồ Chí Minh không đúng quy định; Việc phân công ông Cấn Kim Tuyến, nhân viên bảo trì máy vi tính và văn thư đứng lớp dạy môn tin học...

Mô tả ảnh
Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm điểm, xử lý nhiều vi phạm của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Công khai tài chính… không đầy đủ!

Đối với công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo trong các năm 2016, 2017 và 2018. Bản KLTT nêu: “Hồ sơ công khai tài chính tại đơn vị không đầy đủ. Cụ thể: Căn cứ theo hồ sơ thu thập và thực tế Đoàn thanh tra đến làm việc tại trường, nội dung công khai trong các năm 2016 và 2017 không đầy đủ theo Thông tư 21/2015/TT-BTC ngày 22/3/2015 (hết hiệu lực từ ngày 1/8/2017) và năm 2018 thực hiện kê khai không đầy đủ, không ban hành quyết định công bố công khai ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách theo điều 4 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 (Thông tư 61 - PV) của Bộ Tài chính hướng dẫn “Về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ”.

Đối với các hoạt động dịch vụ của trường trong các năm 2016, 2017 và 2018 gồm: Căng tin; Bãi giữ xe xe; Hoạt động khác, như: Giữ xe ngoài giờ hành chính; Cho thuê địa điểm bán văn phòng phẩm; Cho thuê phòng học; Cho thuê nhà thi đấu. Thanh tra kết luận: “Trường không ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo khoản 1 điều 7 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 (Thông tư 144 - PV) của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 151 - PV) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Đơn vị không thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo điều 44 Nghị định 151; Hồ sơ tổ chức đấu thầu dịch vụ bãi giữ xe trong giai đoạn 2016-2018 theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn - thực hiện chưa đúng theo điều 1 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch& quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; Việc tổ chức đấu giá hoạt động dịch vụ căn tin và bãi giữ xe trong năm 2018, căn cứ Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị SNCL” đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2018; Hoạt động dịch vụ của đơn vị không thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, theo khoản 1 điều 17 Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định “Cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL”. Trích khấu hao, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo điểm c khoản 4 điều 43 và khoản 7 điều 46 Nghị định 151; Nội dung chi từ nguồn thu dịch vụ của năm 2017 không đúng điều 22 Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) năm 2017. Cụ thể: Trích lập phần còn lại vào Quỹ phát triển sự nghiệp và Quỹ phúc lợi. Đặc biệt QCCTNB năm 2018 lại căn cứ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, trong khi 2 Nghị định này… đã hết hiệu lực thi hành”.

Mô tả ảnh
Trong khi học sinh phải học thể dục lẫn với xe máy, thế nhưng Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo vẫn "dành" đất để cho thuê bãi xe và các dịch vụ khác!

Vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ

Phòng Tổ chức cán bộ xem xét trách nhiệm ông Đỗ Đình Đảo

Bản KLTT cũng yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT phải xem xét trách nhiệm của ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu trong công tác quản lý hành chính, quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách và quản lý chuyên môn tại đơn vị.

Ngoài những sai phạm vừa được Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh kết luận. Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 3 đang trong giai đoạn kiểm tra đối với ông Đỗ Đình Đảo theo quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về việc ông Đảo khai không trung thực trong lý lịch vào đảng.

Về nội dung thanh tra “Việc chuyển trường của học sinh trong TP Hồ Chí Minh không đúng quy định”. Bản KLTT khẳng định: “Đối với học sinh Đ.T.T, nhà trường tiếp nhận khi chưa có ý kiến của Sở GD&ĐT là thực hiện sai với chương II Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Quy định chuyển trường và tiếp nhận đối với học sinh học tại các trường THCS và THPT” và văn bản số 1008/GDĐT-TrH ngày 10/4/2015 của Sở GD&ĐT về thủ tục hồ sơ chuyển trường.

Đối với nội dung tố cáo ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu đưa ông Cấn Kim Tuyến là nhân viên bảo trì máy vi tính và văn thư giảng dạy môn tin học cho học sinh. Bản KLTT khẳng định: “Ông Cấn Kim Tuyến tốt nghiệp CĐ ngành công nghệ thông tin, được hiệu trưởng phân công giảng dạy tin học cho học sinh THPT lớp 11 là chưa phù hợp trình độ chuẩn chuyên môn cấp học (vi phạm điểm a khoản 2 điều 6 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng có bằng tốt nghiệp ĐH Sư phạm trở lên hoặc có bằng nghiệp ĐH các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên, và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT; Việc ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động làm nhân viên kỹ thuật, nhưng phần công giảng dạy là trái với điểm c khoản 1 điều 23 của Luật Lao động”.

Phải kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo và Kế toán

Từ những kết luận sai phạm nêu trên, Giám đốc Sở GD&ĐT đưa ra nhiều chỉ đạo. Theo đó đối với Trường THPT Nguyễn Thị Diệu phải tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của trường. Trong công tác nhân sự, thực hiện chế độ chính sách, việc thực hiện quy chế dân chủ và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị và chấn chỉnh các sai sót trong công tác quản lý và điều hành nhà trường. Hiệu trưởng phải nghiêm túc phân công người giảng dạy đúng văn bằng chuyên môn, chứng chỉ, phù hợp với môn học, cấp học, đúng với HĐLĐ đã ký giữa hiệu trưởng với người lao động.

“Kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng, Kế toán trong việc chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng, Kế toán trong việc thực hiện một số khoản chi không đúng từ các nguồn thu thỏa thuận của QCCTNB năm 2017, và việc thực hiện không đúng Hướng dẫn liên sở số 3204/HDLS-GDĐT-TC ngày 21/9/2016 của Sở GD&ĐT - Sở Tài chính; hướng dẫn 3234/GDĐT-KHTC ngày 7/9/2017 của Sở GD&ĐT. Chi bổ sung phần chi chưa đủ và thu hồi phần chi thừa so với QCCTNB và trong việc cung cấp chậm và không đầy đủ hồ, sơ tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra”, bản KLTT nêu.

Ngoài ra, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Kế toán trong việc tham mưu và thực hiện công tác tài chính, tài sản; Trong việc tham mưu thủ trưởng đơn vị thực hiện các quy định của Nhà nước trong việc hạch toán kế toán và lưu trữ hồ sơ của giai đoạn 2016–2018.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu đối với Trường THPT Nguyễn Thị Diệu: “Phải thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính về nội dung công khai (đối với đơn vị sử dụng ngân sách), hình thức công khai, thời điểm công khai theo Thông tư 61; Lưu trữ hồ sơ công khai đầy đủ sau khi niêm yết tại đơn vị; Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức theo điều 7 Thông tư 144; Thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị SNCL vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo điều 44 Nghị định 151; Thực hiện hoạt động cho thuê theo điều 46 Nghị định 151; Trích khấu hao thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; Ban hành các quyết định chi tiết về việc thực hiện chi từ các nguồn thu thỏa thuận, thu hoạt động dịch vụ theo thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị đã được nêu ra trong QCCTNB”.

Tags:
5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.50037 sec| 826 kb