Thứ 3, 01/12/2020, 18:47 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Bán đấu giá KDC Hòa Lân: Cần một bản án đúng pháp luật, tránh gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Bán đấu giá KDC Hòa Lân: Cần một bản án đúng pháp luật, tránh gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng
(Tieudung.vn) - Chuyện Công ty Thiên Phú khởi kiện Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn tại TAND quận 7 TP Hồ Chí Minh, yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá dự án (DA) KDC Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn chưa ngã ngũ khi diễn biến tại tòa đang lộ dần những… khoảng tối

Agribank Chợ Lớn là bên giao tài sản bán đấu giá. Bên trúng đấu giá là Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh.

Công ty Thiên Phú cho rằng, việc tổ chức bán đấu giá chưa minh bạch, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nguy cơ dẫn đến thiệt hại cho mình cũng như thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Sau nhiều lần tạm hoãn tòa, dư luận đang chờ TAND quận 7 TP Hồ Chí Minh có một bản án đúng pháp luật. Qua đó bảo đảm thực thi công lý, và hơn hết là tránh gây thất thu hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và các bên liên quan.

Bán đấu giá KDC Hòa Lân: Cần một bản án đúng pháp luật, tránh gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Bán đấu giá Dự án KDC Hòa Lân có nguy cơ gây thất thu ngân sách hàng tỷ đồng

 Coi thường pháp luật

 “… Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần DA (BĐS) phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản…”, khoản 3 Điều 48 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 quy định rõ. Mục 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần DA BĐS … phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt…”.

Khoản 3 Điều 42 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, quy định: “DA sử dụng đất phải áp dụng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 “DA đầu tư kinh doanh BĐS gắn với quyền sử dụng đất (SDĐ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS”.

Thế nhưng khi đưa ra bán đấu giá Dự án KDC Hòa Lân, Agribank Chợ Lớn và Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn đã bỏ qua các quy định trên, khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh Bình Dương.

DA KDC Hòa Lân được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Công ty Thiên Phú với tổng diện tích 490.765,1m2, trong đó đất giao có thu tiền SDĐ là 218.964,7 m2,  và 246.853,1m2 đất không thu tiền SDĐ. 

Theo Khoản 2 Điều 173 Luật Luật Đất đai 2013 “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền SDĐ; thế chấp, góp vốn bằng quyền SDĐ; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”. Điểm a khoản 2 Điều 118 Luật này quy định “Các trường hợp không đấu giá quyền SDĐ khi nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm… Giao đất không thu tiền SDĐ…”.

Ngày 17/6/2015 (thời điểm đấu giá chịu sự điều chỉnh của Luật Đất đai 2013), Agribank Chợ Lớn lập hợp đồng bán đấu giá số 10/2015/ĐGNSG với Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn, tài sản đưa bán đấu giá là 490.765,1m2 (có 246.853,1m2 đất giao không thu tiền SDĐ, và 24.947,3m2 thuộc thửa 362chưa đăng ký giao dịch đảm bảo).

tại hợp đồng số 10/2015/ĐGNSG cho thấy tài sản đấu giá không được pháp luật cho phép. Điều này đồng nghĩa hợp đồng bán đấu giá này vô hiệu. Thế nhưng kết quả đấu giá thành lại được các bên công nhận. Hậu quả Công ty Kim Oanh được quản lý, sử dụng cả 246.853,1 m2 đất không phải do cơ quan có thẩm quyền giao là thuộc trường hợp “Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật”.

Bán đấu giá KDC Hòa Lân: Cần một bản án đúng pháp luật, tránh gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Agribank Chợ Lớn, nơi ông Nguyễn Việt Hưng trưởng phòng Pháp chế, lại là thành viên sở hữu 76% vốn điều lệ của Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn

Thất thu ngân sách

Các chứng thư thẩm định giá số 403/2015/CT- VALUCO lập ngày 12/5/2015 của VALUCO, và chứng thư thẩm định số 246/CT-THM ngày 19/4/2016 của Công ty CP Thẩm định giá Thế Hệ Mới đều thể hiện “494.047,10m2 x 2.506.457 đồng = 1.238.307.738.147 đồng”. Điều này cho thấy giá thẩm định làm khởi điểm đấu giá đã bao gồm diện tích đất giao không thu tiền SDĐ và phần đất chưa đăng ký giao dịch bảo đảm là trái pháp luật.

Khoản 3 Điều 32 Luật Giá năm 2012 quy định “ thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá.” Khoản 7 của Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 Quy trình thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 05) Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC  ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính quy định "Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá tối đa không quá 6 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực."

Trường hợp này, chứng thư 246 phát hành ngày 19/4/2016, thời điểm đấu giá thành ngày 25/5/2017. Như vậy là sau 13 tháng 6 ngày, Agribank Chợ Lớn và Công ty bán đấu giá vẫn sử dụng chứng thư này mà không thẩm định lại giá là vi phạm quy định của pháp luật.

Gần hơn, ngày 14/9/2020 chứng thư thẩm định số 0073.09/20/CT-VTC do Công ty CP thẩm định giá VTC phát hành thời điểm thẩm định vào tháng 3/2017 cho thấy, với phần đất giao có thu tiền SDĐ là 243.912m2 (218.964,7m2 + 24.947,3m2) đã có giá 2.764.157.000.000đ.

So sánh các kết quả này, giá cơ sở khởi điểm bán đấu giá mà Agribank Chợ Lớn xác lập thấp hơn kết quả thẩm định mới hơn 1.526 tỷ đồng. So sánh này cho thấy, Agribank Chợ Lớn và Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn không chỉ gây thiệt hại cho Công ty Thiên Phú, mà còn ảnh hưởng tới việc thu hồi vốn Nhà nước và có khả năng thất thu hàng tỷ đồng.

Thông tin cần biết thêm là Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn lại do ông Nguyễn Việt Hưng, (em vợ ông Phạm Đăng Bộ, Giám đốc Agribank Chợ Lớn) là Trưởng phòng Pháp chế, Phó phòng Hành chính nhân sự Agribank Chợ Lớn sở hữu 76% vốn điều lệ của Công ty bán đấu giá Nam Sài Gòn. Ông Hưng lại là thành viên của Hội đồng bán đấu giá. Và dường như việc thành lập Công ty bán đấu giá này cũng chỉ để bán đấu giá các tài sản của Công ty Thiên Phú (như DA KDC Mỹ Phước 4, KDC Cầu Đò,…). Và bên trúng đấu giá cũng không ai khác hơn là Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện ý kiến chỉ đọa của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn 4245/UBND-KT ngày 30/8/2020 về việc cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan đến vụ án tranh chấp “hủy kết quả đấu gá và hợp đồng tín dụng” do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú khởi kiện, ngày 11/9/2020, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương có công văn 3259/STC-QLGCS gửi đến TAND quận 7 TP Hồ Chí Minh về hỗ trợ cung cấp thông tin tham khảo trong quá trình xét xử.

Công văn 4245/UBND-KT thông tin về chứng thư 246/CT-THM (ngày 19/4/2016 của Công ty CP Thẩm định giá Thế Hệ Mới) thì chứng thư thẩm định giá có hiệu lực từ 19/4/2016 đến 18/10/2016

Công văn 4245/UBND-KT còn cho thấy, Quyết định 66/2015/QĐ-UBND và 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương quy định giá của 2 tuyến đường Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) và Nguyễn Thị Minh Khai, đều có 4 hạng. Đối với quyết định 66, từ hạng 1 xuống hạng 4 ở Đại lộ Bình Dương có giá: 5.280.000 đồng - 2.070.000 đồng - 1.450.000 đồng - 1.000.000 đồng (đơn vị tính đồng/m2); đường Nguyễn Thị Minh Khai là: 4.752.000 đồng – 1.863.000 đồng – 1.305.000 đồng – 900.000 đồng. Còn tại quyết định số 67, Đại lộ Bình Dương: 6.864.000 đồng – 2.691.000 đồng – 1.885.000 đồng – 1.300.000 đồng; đường Nguyễn Thị Minh Khai: 6.177.600 đồng – 2.421.900 đồng – 1.696.500 đồng – 1.170.000 đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, khi khu đất được phân vị trí, căn cứ vào từng vị trí sẽ áp dụng các đơn giá tương ứng trong bảng giá nêu trên để xác định tổng giá trị khu đất theo giá đất do UBND tỉnh Bình Dương quy định tại quyết định số 66/2015/QĐ-UBND và 67/2015/QĐ-UBND.

Tags:
1 1 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Thời sự

Dự báo thời tiết ngày 2/12: Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 11 độ
(Tieudung.vn) Miền Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp...
 
Đà Nẵng: Cách ly 11 trường hợp liên quan đến giáo viên tiếng Anh mắc Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh
(Tieudung.vn) Ngày 1/12, thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết có 11 trường hợp tại Đà...
 
Dự báo thời tiết ngày 1/12: Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C
(Tieudung.vn) Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao...

An ninh - Trật tự

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong
(Tieudung.vn) Phát hiện người đàn ông rơi từ tầng cao toà chung cư CT3-2 khu đô thị Mễ Trì...
 
Vụ án liên quan đến 43ha KĐT Tân Phú bị đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo
(Tieudung.vn) Vừa qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...
 
Đã bắt được nghi can số 1 vụ xác người trong vali
(Tieudung.vn) Sau khi phát đi thông báo truy tìm vào sáng 28/11, đến chiều cùng ngày công an đã...

Nhịp sống muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 2/12/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp...
 
Cách bày trí phòng khách vừa đẹp, vừa mang lại tài vận cho gia chủ
(Tieudung.vn) Phòng khách đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt cũng như trong phong...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 1/12/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Ba ngày 1/12/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ độc...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.97947 sec| 907.602 kb