12/06/2024 19:50 Doanh nghiệp
Ngày 12/6, Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh, Triển lãm quốc tế lần thứ 4 chuyên ngành Máy móc, Trang thiết bị, Vật tư, Hóa chất và Sản phẩm Nông nghiệp tại Việt Nam – Agri Vietnam 2024 đã chính thức khai mạc.
Bất động sản