Pháp luật

05/07/2024 18:30 Đời sống
Một số Trung tâm tiêm chủng của Long Châu ở Hà Nội và Phú Yên vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, yêu cầu khắc phục, thậm chí tạm rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng an toàn.