Thị trường

4 ngày trước Thị trường
Tuần qua, giá heo hơi trên cả 3 miền tăng 1.000 - 6.000 đồng/kg, hiện được thu mua trong khoảng 55.000 - 61.000 đồng/kg.