Thị trường

06/06/2023 20:19 Doanh nghiệp
Với việc bắt tay với AZ PETRO, PLI công ty còn chuyên kinh doanh dầu nhờn của PETRONAS sẽ kỳ vọng vẽ lại “bản đồ thị phần” dầu nhờn Việt Nam.