Bất động sản

22/01/2024 14:27 Bất động sản
Chỉ sau hơn 10 ngày chỉ đạo xử phạt vi phạm hành chính TTXD, UBND tỉnh Lâm Đồng lại có văn bản giao các sở, ngành xác định nghĩa vụ tài chính Công ty CP Khải Vy phải nộp do thay đổi thiết kế làm tăng hệ số sử dụng đất dự án khách sạn 5 sao.