Bất động sản

09/05/2023 10:58 Bất động sản
Câu chuyện bắt buộc giao dịch bất động sản (BĐS) phải qua sàn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, kể từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và cho ý kiến về Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS tại phiên họp thứ 22 mới đây.