Bất động sản

17/02/2023 00:38 Bất động sản
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, doanh nghiệp bất động sản phải tự cứu mình, bằng cách chủ động giải quyết vấn đề do mình gây ra. Việc tháo gỡ khó khăn cho bất động sản là để hướng tới phát triển thị trường lành mạnh, chứ không ai giải cứu ai.