Bất động sản

30/12/2022 00:08 Bất động sản
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chỉ đạo thu hồi chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư trên địa bản tỉnh này.