Đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân khi "lướt sóng" bất động sản

02/02/2023 11:14

Bộ Tư pháp vừa có đề nghị bổ sung dự án Luật thuế Bất động sản vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội. Theo đó, dự kiến sẽ tăng thuế thu nhập cá nhân khi "lướt sóng" bất động sản nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi.

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến. Nội dung đáng chú ý là đề xuất ban hành Luật thuế bất động sản.

Bộ Tư pháp đưa ra một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, cần nghiên cứu để bổ sung quy định đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ, theo hướng áp dụng thuế suất cao hơn đối với việc giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn. Việc điều chỉnh này nhằm điều tiết hợp lý và hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản.


Tăng thuế thu nhập cá nhân với các trường hợp "lướt sóng" sẽ giúp ngăn chặn tình trạng đầu cơ bất động sản. Ảnh: Công Hùng

Hiện nay, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2%. Theo Bộ Tư pháp, khi điều chỉnh theo hướng này, mức thuế suất cụ thể cũng cần được nghiên cứu, xác định phù hợp, phản ánh được thực trạng hoạt động của thị trường bất động sản. Đồng thời, việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ cũng cần đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chính sách có liên quan đến đất đai, nhà ở cũng như sự đồng bộ, mức sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký đất đai, bất động sản. Qua đó, có thể tạo điều kiện cho cơ quan thuế có đủ thông tin và cơ sở pháp lý để có được các thông tin liên quan đến thời gian nắm giữ bất động sản.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Quảng cáo 2