Bất động sản

22/02/2023 00:44 Bất động sản
Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Định sẽ tiến hành đấu giá hơn 600 lô đất ở và 11 dự án bất động sản, dự kiến thu về hơn 1.843 tỷ đồng.