Bất động sản

14/02/2023 10:43 Bất động sản
Công ty Cổ phần NovaReal (thành viên Novaland) vừa có thư thông báo gửi tới các khách hàng về việc tạm hoãn thanh toán theo thỏa thuận ban đầu đối với khách hàng, cụ thể là ngưng hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà.