Bất động sản

13/02/2023 00:08 Bất động sản
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án bất động sản trên toàn tỉnh này.