Bình Định: Sẽ mở rộng đất đô thị và thương mại, dịch vụ của TP Quy Nhơn

08/02/2023 11:13

Theo quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, đất thương mại, dịch vụ và đất ở đô thị sẽ tăng thêm 2.795ha. Trong đó, đất thương mại và dịch vụ tăng 1.164ha; đất ở đô thị tăng 1.631ha.

Ngày 8/2, UBND tỉnh Bình Định cho biết, phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn thời kỳ 2021-2030.


Một góc TP Quy Nhơn. Ảnh: Trung Nhân

Cụ thể, TP Quy Nhơn có tổng diện tích tự nhiên khoảng 28.605ha. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 16.036ha (chiếm 56%); đất phi nông nghiệp khoảng 10.398ha (chiếm 36,35%); phần còn lại là đất chưa sử dụng khoảng 2.170ha (chiếm 7,59%).

Theo quy hoạch, đất nông nghiệp tại TP Quy Nhơn chỉ còn 13.855ha (chiếm 48,44) giảm khoảng 2.181ha so với hiện trạng năm 2020. Trong khi đó, đất lúa giảm 532ha; đất trồng cây hàng năm khác giảm 345ha; đất rừng phòng hộ giảm 533ha, rừng sản xuất giảm 269ha; đất nuôi trồng thủy sản giảm 132ha. Riêng đất nông nghiệp khác tăng nhẹ từ 38ha lên 68ha.

Cùng với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng cũng giảm khoảng 809ha (từ 2.170ha xuống 1.361ha).

Riêng đất phi nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 sẽ tăng 2.991ha (từ 10.398ha lên 13.389ha) tức tăng gần 10% so với hiện trạng năm 2020.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Quảng cáo 2