Lâm Đồng: "Dẹp loạn" dự án nghỉ dưỡng, phân lô bán nền không đúng quy định

13/02/2023 00:08

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án bất động sản trên toàn tỉnh này.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương nhằm tiếp tục ngăn chặn, khắc phục và xử lý kịp thời các vi phạm về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan tại các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, biệt thự nghỉ dưỡng, phân lô bán nền trên địa bàn toàn tỉnh. 

Siết chặt kỷ cương, làm chuyển biến mạnh mẽ và tiến tới chấm dứt các vi phạm. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thường xuyên. 


"Lách luật" phân lô bán nền diễn ra tràn lan ở Lâm Đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về dầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, cấp giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng; Kiểm tra việc đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, dự án phân lô bán nền.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phối hợp, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; khẩn trương tham mưu cho cho tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Việc này, Lâm đồng đã chỉ đạo tại Văn bản số 8007/UBND-ĐC ngày 19/10/2022 nhưng đến nay, sở này vẫn chưa thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháp luật đầu tư; rà soát các dự án nhà ở, bất động sản, đánh giá nguyên nhân, đề xuất cụ thể các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để xem xét thu hồi theo quy định.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Quảng cáo 2