Khánh Hòa: 'Tháo khóa' cho 2.385 thửa đất sai phạm tại huyện Cam Lâm

28/04/2023 13:42

UBND huyện Cam Lâm vừa cho phép đăng ký biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất sai phạm trong quản lý, trật tự xây dựng trên địa bàn sau thời gian dài bị tạm ngừng.

Ngày 28/4, ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm vừa ký văn bản chấm dứt việc đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cam Lâm tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai tại các Công văn số 2096/UBND ngày 14/7/2022 và số 3718/UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện này.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cam Lâm tiếp tục giải quyết các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với các thửa đất đã nêu tại các Công văn trên theo quy định của pháp luật.

thửa đất sai phạm tại huyện Cam Lâm2.385 thửa đất sai phạm tại Cam Lâm đã được giao dịch trở lại. Ảnh: Trung Nhân

Động thái này, dựa trên ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 220/UBND-XDNĐ ngày 18/4/2023 với nội dung giải quyết vướng mắc việc tạm dừng thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 114 khu đất hiến đất làm đường trên địa bàn huyện Cam Lâm và Căn cứ các quy định của pháp luật và Thông báo số 97/TB-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện, UBND huyện Cam Lâm.

Như vậy sau hơn 5 tháng, 2.385 thửa đất thuộc 114 khu vực rộng khoảng 57 ha đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục hậu quả các sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cam Lâm bị tam ngừng đăng ký đất đai nay đã được mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp,...

Tuy nhiên, tại các thửa đất này chính quyền địa sẽ tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan đến các thửa đất nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và  nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền của UBND cấp huyện; không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, vi phạm quy định pháp luật về đất đai khi cho phép 114 trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để tự làm đường, tách thửa và đã tách tổng cộng 2.385 thửa đất với tổng diện tích đất hơn 57 ha.

Đến tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo liên quan đến các vi phạm nói trên cũng đã bị kỷ luật nghiêm khắc về mặt đảng và chính quyền.

Theo Trung Vũ/Tiêu Dùng

Quảng cáo 2