Thứ 7, 04/07/2020, 21:39 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Hội Nhà báo TP Hà Nội: 30 năm vững bước phát triển toàn diện

Hội Nhà báo TP Hà Nội: 30 năm vững bước phát triển toàn diện
Nhân dịp 30 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội (16/12/1988-16/12/2018), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã có những chia sẻ, đánh giá về bước phát triển toàn diện của Hội trong thời gian qua.

Hội Nhà báo TP Hà Nội: 30 năm vững bước phát triển toàn diện

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về những đóng góp của báo chí Thủ đô cũng như Hội nhà báo TP Hà Nội trong dòng chảy chung của báo chí cả nước đối với việc tuyên truyền, bảo đảm nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước suốt 30 năm qua?

Thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, 21 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/11/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí-xuất bản Hà Nội”, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cùng các cơ quan báo chí Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chính trị.

Trong 30 năm qua, báo chí Thủ đô cùng báo chí cả nước đều tham gia tuyên truyền các chuyên đề và nhiều chương trình công tác của các Bộ, ngành, các cấp, cụ thể là tham gia nhiều giải báo chí: Viết về Quốc hội, Chủ quyền, biên giới- hải đảo, Giao Thông, Bảo hiểm , Y Tế, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn minh trật tự đô thị...

Với nhiệm vụ của mình, báo chí Thủ đô cũng tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả, cổ vũ toàn đảng và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội; các chương trình công tác, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa, -quốc phòng, hoạt động đối ngoại… của Thành phố và cả nước. Bên cạnh đó, báo chí Thủ đô đã có nhiều tác phẩm phát hiện, nêu gương các điển hình tiến tiến, Người tốt, việc tốt trong mọi mặt của xã hội; nhiều bài viết trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh, phản bác các hành vi sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động nhằm gây mất ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

Hội Nhà báo thành phố cùng các cơ quan báo chí Thủ đô cũng tích cực tuyên truyền 08 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, và các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch thực hiện của HĐND, UBND Thành phố, trong đó tuyên truyền tập trung việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05/TW của Trung ương Đảng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017-2018...

Mô tả ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý thăm gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị.

Đặc biệt, Báo chí Thủ đô đã tuyên truyền tốt các chuyên đề và nhiều chương trình công tác của các ngành, các cấp, cụ thể là tham gia các giải báo chí: Giải “Búa liềm vàng”; Giải “Dân vận khéo”, “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Cuộc thi báo chí toàn quốc về công tác giảm nghèo, giai đoạn 2017-2020; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; viết về Giao Thông, Môi trường, Nông nghiệp- nông thôn, Bảo hiểm xã hội, Y Tế, Quốc hội, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Biển đảo quê hương, Tài Chính...

Ông nhìn nhận như thế nào về sự phát triển trong 30 năm qua của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đối với báo chí Thủ đô?

Trong 30 năm qua, báo chí Hà Nội có sự phát triển toàn diện cả về chất lượng, số lượng các cơ quan báo chí, ấn phẩm, phụ san, đặc biệt báo điện tử, trang điện tử phát triển mạnh trong xu thế công nghệ tích hợp các loại hình báo chí và đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân, Thành phố. Chất lượng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên ngày càng được nâng cao về trình độ nghiệp vụ và tư tưởng, chính trị.

Hội Nhà báo thành phố đã cùng các cơ quan báo chí Thủ đô tích cực tuyên truyền về các hoạt động chính trị của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, đặc biệt tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; các cơ quan báo chí Hà Nội đều mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Đại hội.

Báo chí Thủ đô đã tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, với nhiệm vụ của mình, báo chí Thủ đô cũng đã tuyên truyền có hiệu quả, cổ vũ toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền các chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, trong đó có 09 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy khóa XV và 08 chương trình toàn khóa lần thứ XVI.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tiến hành triển khai các hoạt động nghiệp vụ, công tác Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cấp Hội gắn với thực hiện Chỉ thị 37/CT-TƯ ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; tham gia quản lý, chỉ đạo báo chí, tổ chức triển khai thực hiện Luật báo chí 2016, quán triệt10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tới hội viên và các Liên Chi hội, Chi hội báo, đài trực thuộc. Hội còn có các hoạt động tích cực như tổ chức và tham gia các hội báo Xuân, triển khai nhiều hoạt động nghiệp vụ như: từ năm 1994, cuộc vận động viết về gương NTVT trên địa bàn Hà Nội luôn thu hút được sự quan tâm của các đơn vị báo chí trung ương, địa phương, ngành đóng trên địa bàn như báo Nhân Dân, Lao động, Đài Tiếng nói Việt Nam, Người cao tuổi, Công an nhân dân ….; báo chí Thủ đô luôn có nhiều tác phẩm được lọt vào chung khảo giải báo chí quốc gia; Giải báo chí Ngô Tất Tố-Thành phố Hà Nội luôn được Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh bạn đánh giá là giải báo chí có uy tín, chất lượng cao và lâu năm; Tuyển sinh và khai giảng lớp Đại học báo chí văn bằng II; lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đưa phóng viên đi thực tế- tham quan “về nguồn” và các địa danh di lích lịch sử cách mạng. Đồng thời, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội và tổ chức Đại hội các Chi hội trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 cũng được quan tâm triển khai. Để nâng cao trách nhiệm và uy tín của người làm báo, ngày 23/5/2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã có Quyết định số 554/QĐ-HNBVN về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Hoạt động xã hội từ thiện là một trong những “điểm sáng” của báo chí Thủ đô. Từ năm 2012 đến nay, Hội Nhà báo Thành phố đã tổ chức phát động hội viên quyên góp tiền và ủng hộ xây dựng được một số nhà tình nghĩa taị các tỉnh: Điện Biên, Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái… Trong nhiều năm, các cơ quan báo chí luôn duy trì chuyên mục và hoạt động gây quỹ từ thiện-xã hội, như báo Hà Nội mới với “Quỹ trái tim nhân ái”, “Quỹ Sen hồng”, Đài PT-TH Hà Nội với chương trình “Địa chỉ từ thiện”; Báo Kinh tế & đô thị với các hoạt động “Tết nghĩa tình” “Nghĩa tình tháng Bảy..”; báo An ninh Thủ đô với quỹ “ Bầu ơi thương lấy bí cùng”; Báo Phụ nữ Thủ đô với Quỹ Từ thiện “Vì phụ nữ, trẻ em hoạn nạn”… đã kêu gọi tài trợ hàng tỷ đồng cùng nhiều chăn màn, áo rét, đồ dùng, vật dụng thiết yếu giúp đỡ kịp thời các đối tượng chính sách, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn… Đó có thể coi là những bước đi vững chắc, cho thấy sự phát triển ngày càng toàn diện và vượt bậc của báo chí Thủ đô.

30 năm là một chặng đường định hình rõ nét cho sự phát triển, nhưng để phát triển vững bền, mạnh mẽ trước cuộc cách mạng 4.0, theo ông, Hội nhà báo Thành phố Hà Nội còn có những hạn chế nào cần khắc phục?

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội nhà báo Thành phố còn một số hạn chế cần khắc phục: Một số hoạt động, công tác của Hội Nhà báo chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia nhiệt tình, cách làm còn chưa sáng tạo. Các tác phẩm báo chí của Hội tham dự nhiều Giải báo chí: Giải báo chí Quốc gia, các giải chuyên đề Toàn quốc, các giải của Bộ, ngành nhưng ít giải cao. Một số Chi hội chưa tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội do số lượng hội viên ít và lãnh đạo Chi hội chưa tích cực vận động hội viên tham gia nhiệt tình các chương trình hoạt động của Hội…

Cách mạng Công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với những người làm báo, công nghệ thông tin bùng nổ, sự phát triển của các loại hình báo chí đa dạng, đổi mới, tính cạnh tranh ngày càng cao; vì vậy đòi hỏi sự nhanh nhạy, bản lĩnh của người làm báo và đổi mới hoạt động của Hội. Vì thế, Hội cần tổ chức nhiều lớp học tập, nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, tập huấn về luật báo chí, các hội nghị Nâng cao chất lượng hoạt động, công tác Hội và công tác nghiệp vụ báo chí tuyên truyền với nội dung “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Đồng thời, cần phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố và các quận, huyện, sở, ban ngành Hà Nội đưa phóng viên đi viết, phát hiện, lan tỏa nhiều gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt. Tiếp tục tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho phóng viên các báo, đài, mở thêm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đa phương tiện, phát triển hình thức báo chí điện tử, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trước sự phát triển của các trang mạng xã hội, công nghệ làm và báo chí đa nền tảng, đổi mới phong cách tác nghiệp nhà báo, nâng cao đạo đức người làm báo trong sự bùng nổ thông tin trước cuộc cách mạng 4.0.

Xin cảm ơn ông!

Thành Trung (thực hiện)

Tags:
4.4 23 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tỷ giá

Thời sự

Dự báo thời tiết ngày mai 5/7: Hà Nội sáng sớm có mưa dông, ngày nắng
(Tieudung.vn) Dự báo thời tiết ngày mai 5/7: Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải...
 
Dự báo thời tiết ngày mai 4/7: Hà Nội có mưa rào và dông
(Tieudung.vn) Dự báo thời tiết ngày mai 4/7: Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa,...
 
Dự báo thời tiết ngày mai 3/7: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi
(Tieudung.vn) Dự báo thời tiết ngày mai 3/7: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục...

An ninh - Trật tự

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 20.000 tỷ đồng
(Tieudung.vn) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây tổ...
 
Tử hình chủ mưu giết người,
(Tieudung.vn) Sáng 3/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm...
 
Bé trai 9 tuổi nguy kịch nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim
(Tieudung.vn) Chiều 2/7, thông tin từ Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho...

Nhịp sống muôn màu

Tử vi hàng ngày - Chủ Nhật 5/7/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử cảm thấy...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Bảy 4/7/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Bảy ngày 4/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có thể...
 
Đường sắt Sài Gòn tăng chuyến, giảm tới 40% giá vé dịp hè
(Tieudung.vn) Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp hè 2020, Công ty Cổ phần...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.31877 sec| 914.391 kb