Tieudung24g.net và các kênh tin RSS Feeds


RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Danh mục tin RSS mà Tieudung24g.net cung cấp

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Trang chủ (https://tieudung.vn/trangchu.rss)
Thị trường (https://tieudung.vn/thi-truong.rss)
Chuyển động (https://tieudung.vn/chuyen-dong.rss)
Tài chính (https://tieudung.vn/tai-chinh.rss)
Ngân hàng (https://tieudung.vn/ngan-hang.rss)
Sản phẩm (https://tieudung.vn/san-pham.rss)
Khuyến mãi (https://tieudung.vn/khuyen-mai.rss)
Hàng Việt (https://tieudung.vn/hang-viet.rss)
Hàng ngoại (https://tieudung.vn/hang-ngoai.rss)
Sản phẩm mới (https://tieudung.vn/san-pham-moi.rss)
Doanh nghiệp (https://tieudung.vn/doanh-nghiep.rss)
Doanh nhân (https://tieudung.vn/doanh-nhan.rss)
Khởi nghiệp (https://tieudung.vn/khoi-nghiep.rss)
Thương hiệu (https://tieudung.vn/thuong-hieu.rss)
Tin Doanh nghiệp (https://tieudung.vn/tin-tuc-doanh-nghiep.rss)
Xe 360 (https://tieudung.vn/xe-360.rss)
Nhà đất (https://tieudung.vn/nha-dat.rss)
Sự kiện (https://tieudung.vn/su-kien.rss)
Xu hướng (https://tieudung.vn/xu-huong.rss)
Nhận định (https://tieudung.vn/nhan-dinh.rss)
Dự án (https://tieudung.vn/du-an.rss)
Phong thuỷ (https://tieudung.vn/phong-thuy.rss)
Bảo vệ NTD (https://tieudung.vn/bao-ve-ntd.rss)
Điều tra (https://tieudung.vn/dieu-tra.rss)
Tư vấn tiêu dùng (https://tieudung.vn/tu-van-tieu-dung.rss)
Ý kiến NTD (https://tieudung.vn/y-kien-ntd.rss)
DN phản hồi (https://tieudung.vn/dn-phan-hoi.rss)
Cảnh báo (https://tieudung.vn/canh-bao.rss)
Công nghệ (https://tieudung.vn/cong-nghe.rss)
Đời sống (https://tieudung.vn/doi-song.rss)
Tin tức (https://tieudung.vn/tin-tuc.rss)
Thời sự (https://tieudung.vn/thoi-su.rss)
An ninh - Trật tự (https://tieudung.vn/an-ninh---trat-tu.rss)
Nhịp sống muôn màu (https://tieudung.vn/nhip-song-muon-mau.rss)
Văn hóa (https://tieudung.vn/van-hoa.rss)
Giáo dục (https://tieudung.vn/giao-duc.rss)
Du lịch (https://tieudung.vn/du-lich.rss)
Ẩm thực (https://tieudung.vn/am-thuc.rss)
Nghệ thuật - Sách (https://tieudung.vn/nghe-thuat---sach.rss)
Giải trí (https://tieudung.vn/giai-tri.rss)
Sao (https://tieudung.vn/sao.rss)
Phim (https://tieudung.vn/phim.rss)
Nhạc (https://tieudung.vn/nhac.rss)
Hot (https://tieudung.vn/hot.rss)
Sức khỏe (https://tieudung.vn/suc-khoe.rss)
Bác sĩ (https://tieudung.vn/bac-si.rss)
Phòng khám (https://tieudung.vn/phong-kham.rss)
Giảm cân (https://tieudung.vn/giam-can.rss)
Bệnh và thuốc (https://tieudung.vn/benh-va-thuoc.rss)
Làm đẹp (https://tieudung.vn/lam-dep.rss)
Thời trang (https://tieudung.vn/thoi-trang.rss)
Spa (https://tieudung.vn/spa.rss)
Tivi (https://tieudung.vn/tivi.rss)
Tiêu dùng (https://tieudung.vn/tieu-dung.rss)
Tự giới thiệu (https://tieudung.vn/tu-gioi-thieu.rss)
Trải nghiệm (https://tieudung.vn/trai-nghiem.rss)
Hài hước (https://tieudung.vn/hai-huoc.rss)
Tiêu dùng 24h (https://tieudung.vn/tieu-dung-24h.rss)
Cẩm nang tiêu dùng (https://tieudung.vn/cam-nang-tieu-dung.rss)
Mẹo vặt tiêu dùng (https://tieudung.vn/meo-vat-tieu-dung.rss)
Bạn đọc đăng tin (https://tieudung.vn/ban-doc-dang-tin.rss)