Khánh Hòa được phép chuyển đổi quỹ đất lúa dưới 500ha để thực hiện các dự án

26/02/2023 00:28

Đối với quỹ đất trồng lúa quy mô dưới 500ha, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định này căn cứ theo số Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Quyết định được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa được phép chuyển đổi quỹ đất lúa dưới 500ha để thực hiện các dự án. Ảnh: Trung Nhân

Cụ thể, điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự án phải được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất. Đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62, Luật Đất đai thì phải được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, dự án phải có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy của pháp luật về trồng trọt.

Trong đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng quy định và đáp ứng điều kiện quy định theo quyết định.

Chính quyền cấp huyện gửi tổng hợp về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án. Đối với trường hợp dự án thực hiện tại địa bàn 2 huyện trở lên thì chủ đầu tư, nhà đầu tư đăng ký trực tiếp với Sở TN&MT.

Theo Tiêu Dùng

Quảng cáo 2