Bảo vệ NTD

06/06/2023 20:39 Pháp luật
Sáng ngày 6/6/2023, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện giám sát việc buộc tiêu hủy 1.073 gọng kính mắt và 21 cái tròng kính mắt không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không cung cấp được giấy tờ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.