Chủ đề: 'TS Lê Xuân Nghĩa'

  • 21/01/2024 22:31 Bất động sản
    Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế, TS Lê Xuân Nghĩa – Thành viên hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia cho rằng, Luật Đất đai 2024 gỡ được những nút thắt trong quản lý đất đai, trả lời được 3 câu hỏi: Đất để làm gì, đất giao cho ai và giá bao nhiêu; góp phần đưa đất về đúng giá trị là tài nguyên quý hiếm, là nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội.