DPM chốt thông qua mức chia cổ tức 7.000 đồng/cp năm 2022

28/12/2022 11:43

Ngày (27/12), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) vừa tổ chức thành công phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022.

Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị PVFCCo trình bày nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.


Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường của PVFCCo thông qua mức chia cổ tức 7000đ 1 CP

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào tháng 6 vừa qua, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức năm 2022 là 50% vốn điều lệ (tương ứng 5.000 đồng/CP), là mức cao nhất từ trước tới nay của cổ phiếu DPM, và cũng được đánh giá là mức rất cao trên thị trường chứng khoán nói chung.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Quảng cáo 2