Chủ đề: 'Thuế rượu bia'

  • 09/07/2024 16:18 Thị trường
    Việc nghiên cứu tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng bia, rượu là cần thiết, nhằm giảm tiêu dùng những sản phẩm có hại cho sức khỏe người người dân.