Công nghệ

20/12/2022 00:13 Công nghệ
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc dự kiến sa thải ở nhiều bộ phận, nhiều nhất là đơn vị kinh doanh smartphone và dịch vụ Internet.