Công nghệ

15/04/2023 18:57 Công nghệ
Cả 5 tuyến cáp quang biển quốc tế gồm AAG, AAE-1, APG, IA và SMW3 sẽ được sửa chữa bắt đầu từ ngày 16/4.