Công nghệ

11/12/2022 07:19 Công nghệ
Tháng 12/2024 là thời hạn cuối Châu Âu yêu cầu iPhone chuyển đổi từ cổng Lightning đặc trưng lâu nay của “nhà táo” sang cổng USB-C.