Doanh nghiệp

30/06/2023 08:34 Doanh nghiệp
Trong xu thế đô thị hóa, Hà Nội định hướng phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, đồng thời đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng của người dân Thủ đô.