Doanh nghiệp

14/02/2023 00:49 Doanh nghiệp
Sau những ồn ào về việc tranh chấp chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC), đến nay ông Nguyễn Công Phú đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập HĐQT HBC.