Doanh nghiệp

13/02/2023 00:04 Doanh nghiệp
UBND tỉnh Khánh Hòa đã lên kế hoạch cụ thể để tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia công nghệ cao như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… và các tập đoàn lớn trong và ngoài nước…