Chủ đề: 'Xu hướng tiêu dùng'

  • 07/06/2023 14:50 Bảo vệ NTD
    Theo thống kê của WGSN - công ty toàn cầu về dự báo xu hướng, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tin tưởng vào các nhãn hiệu và sản phẩm nội địa với 76% số người thích hàng hóa mang thương hiệu nội địa và “Made in Vietnam” hơn các thương hiệu nước ngoài.