Đời sống

28/04/2023 18:48 Đời sống
Tại Festival Hoa lan lần thứ hai - năm 2023, được tổ chức tại Công viên Tao Đàn, có 200 đơn vị từ các tỉnh, thành tham dự với 29.000 sản phẩm là hoa lan các loại và sản phẩm OCOP, trong đó TP Hồ Chí Minh chiếm hơn 26.000 sản phẩm.