Đời sống

29/07/2023 15:07 Multimedia
Nằm trong chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, sau khi tổ chức tặng quà cho đồng bào S’Tiêng, M’Nông là những hộ thuộc các cộng đồng giữ rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Đoàn công tác của báo Kinh tế và Đô thị đã có chuyến về nguồn tại Căn cứ Tà Thiết (tỉnh Bình Phước).